Schola Gregoriana Cantorum

De Schola Gregorianum Cantorum bestaat uit een groep zangers die zich uitsluitend toeleggen op het zingen van Gregoriaans, de oudste muziek van de christelijke kerk.
Schola Gregoriana Cantorum
De Schola Gregoriana Cantorum werd in 1985 opgericht door Hans Jansen, ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Kloosterkerkgemeente in Den Haag.

De Schola werkt op projectbasis, er zijn geen vaste leden en er is geen vaste wekelijkse repetitie. Per 'project' wordt uit een bestand van 20 zangers gevraagd of ze kunnen deelnemen.

Voor een overzicht van komende en geplande projecten zie de agenda

Vaste projecten van de Schola zijn de Vesperdiensten in de Kloosterkerk in Den Haag op de woensdag voor Kerstmis en de woensdag voor Pasen. Daarnaast wordt af en toe ook buiten Den Haag aan een Vesperdienst meegewerkt. Verder zingen enkele leden van de Schola op de tweede woensdag van de maand in de Vesperdienst in de Kloosterkerk. De inbreng blijft dan beperkt tot een enkele Psalm en het Magnificat met antifoon.

De repetities voor de projecten (meestal drie), vinden plaats in de Kloosterkerk in Den Haag, Lange Voorhout 4, op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de maandelijkse Vesperdienst wordt direct voorafgaand aan die dienst gerepeteerd.

De uitvoeringspraktijk van het Gregoriaans wordt zoveel mogelijk afgestemd op de jongste musicologische inzichten.

Ervaring met het zingen van Gregoriaans is uiteraard welkom, maar is zeker niet noodzakelijk. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Schola Gregoriana Cantorum
Secretariaat:
Isabellaland 1038
2591 SW Den Haag
info@pentatoon.nl

2008; Pentatoon, Den Haag (NL)